Reiki

Reiki är en mjuk och samtidigt kraftfull energimetod för friskvård, omvårdnad och behandling. En av de största hälsoeffekterna är stressreducering och avslappning i kropp och själ, vilket bidrar till kroppens naturliga läkeprocess och ökat välmående.

Reiki är japanska och betyder ungefär Universell (rei) livsenergi (ki). Livsenergin är viktigt i allt vi gör. Den ger kraft åt allt vi gör och är energin för våra känslor, tankar och andliga liv. Reiki styr sig själv och behöver inte styras av utövaren. Reiki utgår ifrån att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som är begränsat till något specifikt ställe.

I många länder används Reiki inom den traditionella vården som ett komplement till medicinsk behandling. På dessa kliniker har en hel del forskning gjorts och man har framförallt tittat på hur Reikin effektivt har höjt patienternas livskvalitet. Forskningsresultaten visar tydliga och positiva effekter på kroppens parasympatiska nervsystem. Gång på gång påvisar man att Reiki är orosdämpande, smärtlindrande och att det förbättrar livskvalitén hos patienterna.

Några exempel på länder som använder Reiki i vården är England, Spanien, Italien, Tyskland, Brasilien och Australien. I USA erbjuder man Reiki till sina patienter på över 800 sjukhus och här bedrivs också det mesta av forskningen.

Läs mer om användningen av Reiki på sjukhus och om forskningen om Reiki: www.Rekiförbundet.se.,

Healingen ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den.

Reiki distans

Du får reiki på distans där det passar dig, antingen hemma hos dig eller på den ort du befinner dig på just då. De ljuvliga energierna helar på alla plan och renar på djupet.

Du lägger dig bekvämt tillrätta strax före den inbokade tiden. Om du vill kan du sätta på rogivande musik som passar dig. Var öppen för att ta emot energierna.

Pris: 750 kr/60 min (inkl samtal)
Pris: 400 kr/30 min
Paketpris 3 ggr à 30 min: 1050 kr
Gruppreiki 3 ggr under 1 vecka (ges torsd-sönd-tors kl 21-21.30): 950 kr
Alla tider bokas via sms 070-2996004 och betalas vid bokningen.

Reiki distans till djur

inför reiki...

tar tacksamt emot ett foto på ditt djur inför första kontakten

kommunikation...

vid första tillfället börjar jag med ett ta kontakt med ditt djur och ha ett kortare samtal för att höra hur den mår

reikipaket

reikipaketet innehåller reiki vid 3 tillfällen inklusive kommunikation vid första tillfället

Paketpris 3 ggr under 1 vecka, ges torsd-sönd-torsd: 1050 kr.
Pris: 400 kr (enbart kortare samtal)
Alla tider bokas via sms 070-2996004 och betalas vid bokningen.