Reiki är friskvård

Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket, både som förebyggande och rehabiliterande friskvård. Det innebär att du som har ”friskvårdspeng” på jobbet kan använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.

Reiki

Reiki är en mjuk och samtidigt kraftfull energimetod för friksvård, omvårdnad och behandling. En av de största hälsoeffekterna är stressreducering och avslappning i kropp och själ, vilket bidrar till kroppens naturliga läkeprocess och ökat välmående.

Reiki är japanska och betyder ungefär Universell (rei) livsenergi (ki).  Livsenergin är viktigt i allt vi gör. Den ger kraft åt allt vi gör och är energin för våra känslor, tankar och andliga liv. Reiki styr sig själv och behöver inte styras av utövaren. Reiki utgår ifrån att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som är begränsat till något specifikt ställe.

I många länder används Reiki inom den traditionella vården som ett komplement till medicinsk behandling. På dessa kliniker har en hel del forskning gjorts och man har framförallt tittat på hur Reikin effektivt har höjt patienternas livskvalitet. Forskningsresultaten visar tydliga och positiva effekter på kroppens parasympatiska nervsystem. Gång på gång påvisar man att Reiki är orosdämpande, smärtlindrande och att det förbättrar livskvalitén hos patienterna.

Några exempel på länder som använder Reiki i vården är England, Spanien, Italien, Tyskland, Brasilien och Australien. I USA erbjuder man Reiki till sina patienter på över 800 sjukhus och här bedrivs också det mesta av forskningen. 

Läs mer om användningen av Reiki på sjukhus och om forskningen om Reiki: www.Rekiförbundet.se., 

Healingen ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den.