Reiki är friskvård

Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket, både som förebyggande och rehabiliterande friskvård. Det innebär att du som har ”friskvårdspeng” på jobbet kan använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.

Reiki

Reiki är en mjuk och samtidigt kraftfull energimetod för friksvård, omvårdnad och behandling. En av de största hälsoeffekterna är stressreducering och avslappning i kropp och själ, vilket bidrar till kroppens naturliga läkeprocess och ökat välmående.

Reiki är japanska och betyder ungefär Universell (rei) livsenergi (ki).  Livsenergin är viktigt i allt vi gör. Den ger kraft åt allt vi gör och är energin för våra känslor, tankar och andliga liv. Reiki styr sig själv och behöver inte styras av utövaren. Reiki utgår ifrån att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som är begränsat till något specifikt ställe.

I många länder används Reiki inom den traditionella vården som ett komplement till medicinsk behandling. På dessa kliniker har en hel del forskning gjorts och man har framförallt tittat på hur Reikin effektivt har höjt patienternas livskvalitet. Forskningsresultaten visar tydliga och positiva effekter på kroppens parasympatiska nervsystem. Gång på gång påvisar man att Reiki är orosdämpande, smärtlindrande och att det förbättrar livskvalitén hos patienterna.

Några exempel på länder som använder Reiki i vården är England, Spanien, Italien, Tyskland, Brasilien och Australien. I USA erbjuder man Reiki till sina patienter på över 800 sjukhus och här bedrivs också det mesta av forskningen. 

Läs mer om användningen av Reiki på sjukhus och om forskningen om Reiki: www.Rekiförbundet.se., 

Healingen ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den. 

Angelic Reiki®

Angelic Reiki® kallas vår tids healing.
Angelic Reiki® är ärkeängel Metatrons helandesystem och bygger på forntida visdom ifrån bl.a Atlantis. 
Angelic Reiki® är en ljuvlig healingform som harmoniserar livsflödet. 

I Angelic Reiki® arbetar du hand i hand med Änglarna för att få en av de högsta formerna av healing till individer, grupper och planeten. Änglar är kosmiska krafter som existerar utanför de olika dimensionerna som vi känner dem. Genom deras vägledning och den helande konsten Angelic Reiki, kan vi positivt påverka energisystemet hos en individ eller grupp. Angelic Reiki har förmågan att överskrida tid och rum och hjälpa till att avsluta spår av det förflutna på cellulär nivå.

Trauma, rädslor, stress och oförmåga att slappna av skapar blockeringar i kroppen och immunförsvaret försvagas. Det är viktigt att rensa bort så mycket som möjligt som stör energiflödet i kroppen. Stress har visat sig att det kan vara något av det skadligaste som finns att utsätta kropp och själ för om inte återhämtning sker. Det är återhämtningen som är så viktig för att återställa balansen i kropp och sinne. Där är reiki en fantastisk möjlighet att använda sig av för att få tillbaka en harmoniserad livsenergi. 

Grundare av Angelic Reiki är Kevin och Christine Core. Läs mer på www.angelicreiki.se och www.angelicreikiinternational.com.


LotusReiki
info@lotusreiki.se, 070-2996004
Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring
Swish 1235010764 eller BG 838-0412