Kurs Silvervioletta flamman

Silvervioletta flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Det är en mycket kraftfull metod, som både renar och transformerar effekten av det negativa. Den går även till orsaken till problemet genom att transformera känslor och minnen i det undermedvetna.

Silvervioletta flamman kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som ”tröstaren” i svåra tider. Den violetta flamman anses ha givits till människorna av den uppstigna mästaren, helgonet Saint Germain.

Saint Germains energi är universums medvetenhet, Guds sjunde stråle. Den violetta elden har kraft att förändra de negativa känslo- och tankemönster till positivt. Självkritik, att vi inte är nöjda med oss själva, är en stor del av den negativa energin. Den kan yttra sig som försämrad hälsa, stress, rädslor, ilska. Den silvervioletta flamman transformerar allt negativt som finns lagrat i våra andliga och fysiska kroppar till positiva energier. När man tar emot den silvervioletta flammans initiering och använder energin regelbundet tillsammans med mantra, meditation och visualisering går transformationen fortare till att uppleva positiva känslor och tankar. 

Vår självkänsla höjs och kan hjälpa oss att känna oss nöjda med oss själva. 

Kursen ges på kvällstid och vi träffas vid två tillfällen samt en återträff.  Hör av dig via e-mail eller sms ifall du är intresserad.

Investering: 995 kr/pers eller kom 2 och betala 1 500 kr.

Detta ingår i kursen:

 • Vad är den Silvervioletta flamman
 • Initiering (förberedelser och utförande)
 • Användning av energin
 • Hur healing genomförs – personligt möte eller på distans
 • Mantran, meditationer och affirmationer
 • Myten om Saint Germain

Angelic Reiki® workshop 1&2

"The Healing for Our Time", Archangel Metatron

Denna workshop kommer att ge dig den perfekta gåvan. Det kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus. 

Denna workshop innehåller:

 • Två angelic reiki reningar och initieringar
 • En ärkeängels initiering och välsignelse
 • En definition och förståelse av Angeli Reikis energis natur
 • Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande
 • Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och distanshelande
 • Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra
 • Hur man renar och tonar in kristaller
 • Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin som Djwhal Khul har gett oss
Om du är intresserad av andlighet och känner dig redo för en förändring kan denna workshop passa dig!

Kursen ges enl överenskommelse. Hör av dig via e-mail eller sms ifall du är intresserad.

OBS! Ni måste vara minst 4 deltagare annars ställs kursen in.

Investering: 3 800 kr. 

Usui/Holy Fire®III Reiki 1

Under grundkursen Reiki 1 lär du dig att förmedla Reiki till dig själv, dina nära och kära med olika handpositioner på kroppen. Du får också ta del av Reikins historia och utveckling. 
Här är exempel på vad vi kommer att gå igenom:

 • Rei-ki och de olika nivåerna
 • Holy Fire® Reiki
 • Hur Placeringar och Tändningar fungerar
 • Hur Reiki fungerar och vad den kan användas till
 • Historik
 • Reikiidealen
 • Gassho-meditationen
Investering: 2 000 kr.
Ingår: Kursmanual och diplom ingår samt frukt och kaffe/te. 
Anmälningsavgift: 500 kr. När du har anmält dig skickar jag en kursinbjudan och du får samtidigt en bekräftelse på att din plats är bokad. Denna avgift är inkluderad i hela kursavgiften. Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. Resterande kursavgift betalas senast 1 vecka före kursstart.

Usui/Holy Fire®III Reiki 2

I fortsättningskursen Reiki 2 får du lära dig att skicka Reiki åt tidigare och kommande händelser, relationer, situationer, personer m.m.
Du lär dig nya symboler som förstärker ditt användande av Reiki. 

Kursinnehåll

Du får tillgång till 3 symboler. Du lär dig olika former av distanshelande och en del av Mikao Usuis tekniker. Energihöjningen bidrar även till att öka effektiviteten på behandlingarna. Både den fysiska och eteriska kroppen justeras och ökar den intuitiva förmågan.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Följande ingår:

 • Kort repetition av Reiki I
 • Holy Fire-kärlek
 • Reiki II symboler och dess betydelse
 • Koki-ho
 • Jacki-kir joka-ho
 • Rita symboler, test
 • Behandling med symbolerna
 • Gyoshi-ho
 • Enkaku chiryo distanshelande

Investering: 2 900 kr.

Ingår: Kursmanual och diplom ingår samt frukt och kaffe/te.
Anmälningsavgift: 500 kr. När du har anmält dig skickar jag en kursinbjudan och du får samtidigt en bekräftelse på att din plats är bokad. Denna avgift är inkluderad i hela kursavgiften. Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. Resterande kursavgift betalas senast 1 vecka före kursstart.

LotusReiki
info@lotusreiki.se, 070-2996004
Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring
Swish 1235010764 eller BG 838-0412